PT - směsné testy po inkubaci
Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod (P(pacient)+P(referenční); čas [s] koagul. (det. magn.))


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Poznámka k době odezvy:
Toto vyšetření je nutno objednat v laboratoři na lince 2294 alespoň den předem. Materiál musí být do laboratoře dodán do 9:00 hod.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]


Test umožňuje odlišit, zda je prodloužení koagulačního času způsobeno defektem koagulačních faktorů nebo přítomností inhibitorů. Provádí se vyšetření plazmy pacienta, normální plazmy a vyšetření směsi tvořené plazmou pacienta a normální plazmou v poměru 1:4, 1:1 a 4:1, výsledek se sleduje ihned po prevedení ředění a po 2 hodinové inkubaci při 37 °C.
Hodnocení: Pokud se čas zkrátí, jedná se o defekt nebo funkční nedostatečnost některého z faktorů (vrozený nebo získaný), pokud se čas vůbec nemění nebo se zkrátí jen minimálně je přítomen inhibitor (specifický nebo nespecifický).
Interpretace: slovní hodnocení
Zdroj referenčních mezí:
http://practical-haemostasis.com/Screening%20Tests/aptt.html
Manuál ke koagulometru Sysmex CS-5100 - grafické hodnocení

Analytické snížení:
Pokud se čas zkrátí, jedná se o defekt nebo funkční nedostatečnost některého z faktorů (vrozený nebo získaný), pokud se čas vůbec nemění nebo se zkrátí jen minimálně je přítomen inhibitor (specifický nebo nespecifický).