PT - směsný test před inkubací
Protrombinový test směs 1N+4P (P(pacient)+P(referenční); čas [s] koagul. (det. magn.))


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Poznámka k době odezvy:
Toto vyšetření je nutno objednat v laboratoři na lince 2294 alespoň den předem. Materiál musí být do laboratoře dodán do 9:00 hod.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]


Tento test se provádí pouze při prodloužení PT-R >1,2 . Tyto testy umožňují odlišit, zda je prodloužení času koagulace způsobené defektem faktorů nebo přítomností inhibitoru. Sleduje se korekce prodloužených časů pacientovy plazmy ve směsi s normální plazmou (1+4, 1+1, 4+1) před a po 2 hod inkubaci při 37 °C.
Hodnocení: Pokud se prodloužení koriguje - jedná se o defekt faktorů (vrozený nebo získaný). Pokud se prodloužení nekoriguje - přítomnost inhibitoru (specifického, nebo nespecifického). Specifický inhibitor je časově závislý a této skutečnosti se využívá k jeho průkazu. Za průkaz spec. inhibitoru se považuje - příměs 1/5 pacientovy plazmy výrazně prodlužuje čas normálu (s časem toto prodloužení roste). Příměs 1/5 normální plazmy v plazmě pacienta nezpůsobí korekci.
Interpretace: Slovní hodnocení