CIK vazba C1q_S
CIK vazba C1q (S; hmot. konc. [g/l] ELISA)


Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Materiál: Krev


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 20 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <10,8 mg/l
Zvýšené koncentrace CIK doprovází počáteční fáze nebo reaktivace imunokomplexových onemocnění (systémové autoimunity: systémový lupus erytematodes, Sjögrenův syndrom, glomerulonefritidy, vaskulitidy…). Jejich výskyt je rovněž přítomen u stavů spojených s hypergamaglobulinemií, nádorových onemocnění a infekčních onemocnění (např. AIDS, chronická hepatitida typu B, infekční endokarditida…).
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Inova - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou ELISA na analyzátoru Quanata Lyser.

Interference: