sO2_B, saturace hemoglobinu kyslíkem (výpočet)
Saturace hemoglobinu kyslíkem (Krev; látkový podíl [%] výpočet)


Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Oximetrie se provádí v rámci vyšetření ABR.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 94 99 % arterie
0D 99R+ 58 85 % vena