eGF z hodnot cystatinu C
eGFR (CKD-EPI cystatin C) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] vzorec 1)Upozornění k odběru:
Výpočet nelze použít pro podávání glukokortikoidů, u pacientů s progresí melanomu, lymfoproliferativních procesů, kolorektálního karcinomu a s nekompenzovanou hypertyreózou (zvyšují koncentraci cystatinu C) nebo hypotyreózou (snížení koncentrace cystatinu C).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Hodnota menší než 1,0 je považována za hodnotu patologickou. Hodnoty 1,0 - 1,5 je nutno hodnotit indivuduálně ve vztahu ke klinickému obrazu. U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml.s-1.1,73 ml-2 se doporučuje uvádět hodnotu >=1,5.
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace, Klinická biochemie a metabolismus 3/2014Poznámka:
Rovnice CKD EPI (2012)
S-Cystatin C=<0,8 mg/l
2,217*(S-CYS/0,8)(EXP 0,499)*0,996(EXP věk)*0,932 (pro ženy)
S-Cystatin C>0,8 mg/l
2,217*(S-CYS/0,8)(EXP-1,328)*0,996(EXP věk)*0,932 (pro ženy)