Clear. kreatininu odhad_MDRD
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] vzorec 5)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: kreatinin v séru enzymově >50 µmol/l , věk (roky) - pro dospělé od 18 let, pohlaví.
Výpočtové metody pro eGF vycházející ze stanovení sérového kreatininu je možno užít jen za podmínek stabilizované plazmatické koncentrace kreatininu. Při náhlých změnách renálních funkcí jsou nepoužitelné.
Metodu není vhodné používat pro děti a těhotné ženy.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml.s-1.1,73 ml-2 se doporučuje uvádět hodnotu >=1,5. Hodnoty 1,0 - 1,5 je nutno indivuduálně hodnotit ve vztahu ke klinickému obrazu. Hodnota menší než 1,0 je považována za hodnotu patologickou.Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
18R 99R+ 1,5 ml/s
U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml/s se doporučuje uvádět hodnotu >1,5. Hodnoty 1,0 - 1,5 je nutno hodnotit individuálně ve vztahu ke klinickému obrazu. Hodnota menší než 1,0 je považována za hodnotu patologickou.
Pro děti a mladistvé se používá rovnice dle Schwartze (0 - 18 let) nebo Lund Malmö (od 1 roku).

Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace, Klinická biochemie a metabolismus 3/2014Poznámka:
eGF = 515,3832 * S-CREA (EXP -1,154) * věk (EXP -0,203) * 0,742(ženy) * 1,21 (černá populace)
modifikovaný tvar rovnice při použití standardizované metody stanovení kreatininu