Ethanol (hmotnostní koncentrace)*_S,P enzymově
Etanol* (S; % [g/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
K dezinfekci místa vpichu nelze používat alkohol nebo jiné prchavé dezinfekční prostředky. Odběrové zkumavky musí být pevně uzavřeny, aby se zabránilo odparu alkoholu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [den]
při 4 - 8°C: 2 [týden]
při -20°C: 4 [týden]


Normální nález: negativní
Vyšetření je určeno pro účely diagnostické nikoli soudně právní !!!


Interference:
Hemolýza: Ruší vyšetření v závislostí na koncentraci hemoglobinu.
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léky: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
Ethanol v krvi