Amikacin_S,P
Amikacin* (S; hmot. konc. [g/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 8 °C

Pokyny k transportu
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 5 [den]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).


Terapeutické rozmezí:
S-amikacin před podáním: <10 mg/l
S-amikacin 30 - 60 minut po podání: 20 - 25 mg/l (při 2 a více dávkách denně)
Toxicita: >30 mg/l
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták Siemens Emit Amikacin Assay
ČSKB - Preanalytická fáze 2005
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza, ikterus a chylosita.


Informace k metodě:
Amikacin