Amikacin_S,P
Amikacin (S; % [mg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 8 °C

Pokyny k transportu
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 5 [den]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).


Terapeutické rozmezí:
Pulzní dávkování (1x/24 h): před podáním <3 mg/l
po podání 40 - 80 mg/l
Konvenční dávkování: před podáním <5 mg/l
po podání 15 - 30 mg/l
Zdroj referenčních mezí:
Platnost od 15.5.2019
Beneš J., Antibiotika, Grada 2018, ISBN 978-80-271-0636-3


Interference:
Stanovení ruší velmi silná hemolýza, ikterus a chylosita.

Poznámka:
Oddělení klinické farmacie nabízí interprataci lékových hladin pomocí SW MWpharm++, toto hodnocení lze objednat na elektronické žádance spolu se stanovením hladiny léčiva.

Informace k metodě:
Amikacin