Anti-GBM IgG_S
Anti-GBM IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
ve zrychleném režimu na telefonické vyžádání (l. 3364) týž nebo následující denStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Normální hodnota: negativní, semikvantitativní hodnocení pozitivních nálezů: + až +++
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou D-Tek - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda imunodot, analyzátor BlueDiver.

Interference:

Další informace:

Vyšetření protilátek proti GBM

 

Průkaz autoprotilátek imunoglobulinové třídy IgG proti antigenu GBM (Goodpasture antigen, bazální membrána glomerulu/kolagen IV-alfa3) v lidském séru. OSN-E

 OSN-S OSN-E

Protilátky jsou specifické pro pulmorenální (Goodpastureův) syndrom. Toto onemocnění se manifestuje obvykle mezi 20.-30. rokem, muži jsou postiženi 4x častěji. Klinickými symptomy postižení plic jsou dušnost a  hemoptýza, na RTG plic se objevují plicní infiltráty. Postižení ledvin probíhá pod obrazem rychle progredující glomerulonefritidy s proteinurií a hematurií. Titr protilátek koreluje s aktivitou onemocnění. Vyšetření je obvykle indikováno společně s ANCA a ANA protilátkami z důvodů podobného klinického obrazu systémových vaskulitid a SLE.

 

Diagnóza nemůže být stanovena pouze na základě pozitivity autoprotilátek. Je nutné provedení dalších laboratorních a klinických vyšetření.