Anti-CCP IgG_S
Anti-CCP IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <5 IU/l
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Euroimmun - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , analyzátor Analyzer I.


Interference:

Další informace:

Stanovení protilátek proti cyklickým citrulinovaným peptidům 2. generace (CCP2) je vysoce specifickým testem umožňující časnou diagnostiku revmatoidní artritidy. Anti-CCP protilátky mohou být detekovány i několik let před klinickou manifestací onemocnění a jsou součástí diagnostických kritérií pro revmatoidní artritidu. Jejich přítomnost znamená větší riziko nepříznivého, destruktivního průběhu nemoci. V malém procentu jsou tyto autoprotilátky detekovány u systémového lupus erythematodes a psoriatické artritidy, více v přítomnosti kloubního postižení. 

 

Vyšetření hraničních vzorků je zapotřebí opakovat z nového odběru za 2 až 6 týdnů s ohledem na specifika daného onemocnění. Sérologický nález je možno interpretovat pouze v kontextu s výsledky ostatních laboratorních testů a s klinickým obrazem pacienta.