Solubilní transferinový receptor_S
Solubilní transferinový receptor (S; % [mg/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 3 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
18R 99R+ ,76 1,76 mg/l
Zdroj referenčních mezí:
Příbalová informace ke stanovení rozpustného transferinového receptoru (sTfR) na analyzátorech Cobas c 501/502 (Roche).


Interference:
Hemolýza: hemolýza ruší vyšetření.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference..