Anti-deamidovaný gliadinový peptid IgG_S
Anti-gliadin IgG (arb.) (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 20 arb.j.

Všem vzorkům požadavkem na toto vyšetření laboratoř automaticky vyšetří IgG snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou QuantaLite - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , analyzátor Quanta Lyser 3.1.

Interference:

Další informace:

Protilátky proti deamidovanému gliadinu (anti-DGP) se využívají v diagnostice celiakie a herpetiformní dermatitidy.  Vyšetření může být přínosné z hlediska sledování aktivity onemocnění v čase, monitorování dodržování  bezlepkové diety, a  také v diagnostice celiakie u malých dětí, u kterých nemusejí být protilátky proti endomysiu a tkáňové transglutamináze zatím detekovatelné.  Stanovení protilátek se provádí ELISA testem ve třídě IgG a IgA, ve třídě IgG jsou pravděpodobně citlivějšími, ale méně specifickými markery onemocnění než ve třídě IgA. Negativní anti-DGP u neléčeného pacienta celiakii nevylučuje, stejně tak se mohou objevit falešně pozitivní výsledky (vysoké hladiny protilátek bez charakteristických histologických změn). Výsledky tohoto testu je třeba interpretovat současně s výsledky klinických a histologických nálezů  a s výsledky dalších sérologickch testů.