Tubulární resorpce vody
Tubulární rezorpce vody (Pt(ledviny); objemový podíl [1] vzorec 1)


Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: S_KREA, U_KREA ze sbírané moče

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,980 0,995 1
Zdroj referenčních mezí:
Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, 2006Poznámka:
Výpočet:
TR vody = 1 - (S_KREA / U_KREA)