Nezralá frakce retikulocytů (IRF)
Retikulocyty (IRFH) (Retikulocyty (krev); num. podíl [%] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka musí být naplněna po rysku. Před měření je nutno krev promíchat.


Parametr zahrnuje středně vyzrálou (MFR) a nejmladší populaci retikulocytů (HFR). IRF=MFR+HFR
Zdroj referenčních mezí:
Annals of laboratory medicine: Establisment of Age- and Gender-Specific Reference Ranges for 36 Routine and 57 Cell Population Data Items in a New Blood Cell Analyzer, Sysmex XN-2000 (Sang Hyuk Park, Chan-Jeoung Park, BoRa Lee, Young-UK Cho, Seongsoo Jang M.D. , 2016

Referenční meze pro skupinu < 20 let nejsou k dispozici.