Ab/Ag HIV_S (Anti HIV 1,2 + p24 Ag)
Protilátky a antigen viru HIV 1 a 2 (S; přítomnost [-] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Reaktivní vzorky musí být konfirmovány podle doporučených konfirmačních algoritmů ( vzorek musí být odeslán ke konfirmaci do NRL pro AIDS při SZÚ).
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 4 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Interpretace:
Kvalitativní stanovení protilátek proti HIV-1 (včetně skupiny O) a HIV-2 a antigenu p24 HIV-1 v lidském séru a plazmě Výsledek: negativní / reaktivní
Reaktivní vzorky musí být konfirmovány podle doporučených konfirmačních algoritmů (vzorek musí být odeslán ke konfirmaci do NRL pro AIDS při SZÚ, výsledek je vydán až po obdržení výsledku z NRL).
Protilátky proti viru HIV vznikají po několika týdnech až měsících, obvykle 6 - 12 týdnů po infekci. HIV antigen p24, "core protein" o molekulové hmotnosti 24 kDa, se objevuje v krvi infikovaných osob cca o týden dříve před objevením anti-HIV protilátek. Současné stanovení anti-HIV protilátek a HIV antigenu tak umožňuje zkrátit tzv. "imunologické okno", tj. organismus je již infikován, ale ještě nejsou detekovatelné specifické protilátky v krvi.


Zdroj referenčních mezí:
Zdroj pro interpretaci výsledků - příbalový leták Atellica IM, Siemens


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference.
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 18 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
Serologie HIV