Retikulocyty (Rtc %)
Retikulocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [%] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k transportu
Transport vzorku ve FNKV se řídí Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
viz laboratorní příručka C-11 Informace k transportu a svozu vzorků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka musí být naplněna po rysku. Před měření je nutno krev promíchat.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 3,47 5,4 %
4D 2T 1,06 2,37 %
2T 1D 4T 1,06 2,37 %
4T 1D 2M 2,12 3,47 %
2M 1D 3M 1,55 2,70 %
3M 1D 6M 1,55 2,70 %
6M 1D 2R 0,99 1,82 %
2R 1D 6R 0,82 1,45 %
6R 1D 12R 0,98 1,94 %
F 12R 1D 15R 0,90 1,49 %
M 12R 1D 15R 0,90 1,49 %
F 15R 1D 99R+ 0,5 2,5 %
M 15R 1D 99R+ 0,5 2,5 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

Analytické zvýšení
agregace erytrocytů (chladové aglutininy), obrovské trombocyty, agregace destiček, fragmentované leukocyty, Howell-Jollyho tělíska

Poznámka:
Hodnota vyjadřuje relativní zastoupení retikulocytů v populaci erytrocytů