Normoblasty (NRBC/100WBC)
Normoblasty (periferní krev) (Krev; num. poměr [1] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 0 8,3 1
4D 99R+ 0 0 1
Výsledek je vyjádřen jako počet NRBC na 100 WBC.
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Normoblasty jsou jaderné prekurzory erytrocytů, které se postupně diferencují až na zralé erytrocyty. Obsahují jádro a dělí se z hlediska vývoje na normoblasty bazofilní, polychromatofilní a oxyfilní. Fyziologicky se nacházejí pouze ve dřeni, jejich výskyt v obvodové krvi je obvyklý pouze v novorozeneckém věku. Vysokých hodnot mohou nabývat u předčasně narozených dětí - až 100 NRBC / 100 WBC.
U dospělých je důsledkem různých patologických stavů. Je důležité také znát u pacientů se závažnou anémií, zejména s talasemií nebo srpkovitou anemií.
Počet NRBC je významný pro všechny pacienty jednotky intenzivní péče, často se nachází u pacientů se závažnými chorobami, které mají relativně špatnou prognózu (např. leukemie, lymfomy, těžké onemocnění plic, onemocnění jater, chemoterapie, akutní masivní krvácení, stavy po transplantaci, sepse).