Leukocyty_Body fluid
Leukocyty (Nespecifikovaná tekutina; num. konc. [10^9/l] fotoopt. (laser))


Odběr do: Sterilní zkumavka
Materiál: Nespecifikovaná tekutina
Maximální doba doručení do laboratoře: 60 [minuta] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběr materiálu se provádí do sterilní zkumavky. V případě hemoragické tekutiny se odběr provádí do zkumavky s antikoagulačním činidlem K3EDTA.
Materiál ihned transportovat do laboratoře (nutno vyšetřit co nejdříve po odběru), jinak dochází k rozpadu buněčných elementů.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek řádně promísit. V případě výskytu pevných částic je nutné tyto částice odseparovat před vložením do analyzátoru.
Další informace:

 

referenční meze

Typ BF

Počet elementů v μl

Počet elementů
x 109/l

poznámka

Zdroj

Cerebro-spinální tekutina

Pro analýzu doporučujeme specializovanou laboratoř Topelex pro vyšetření likvoru viz  C_Seznam externích laboratoří

Synoviální tekutina

0 – 150

0 – 0,150

Neutrofily : 0 – 25%

Lymfocyty:  0 – 78%

Monocyty/makrofágy:  0 - 71%

http://downloads.lww.com/wolterskluwer_vitalstream_com/sample-content/9781582558752_Mundt/samples/Chapter_11.pdf

 

http://anmc.org/files/ANMC-Lab-Body-Fluid-and -CSF-Normal-Values.pdf

Pleurální tekutina

1395
– 3734

1,395

– 3,734

Diferenciální rozpočet
(v rámci research parametrů)

Neutrofily : 0-1%

Lymfocyty: 18-36%

Monocyty: 64-80%

http://anmc.org/files/ANMC-Lab-Body-Fluid-and -CSF-Normal-Values.pdf

 

Peritoneální tekutina (ascites)

36 ± 48

0,036

Diferenciální rozpočet
(v rámci research parametrů)

Neutrofily : 18% ± 15,8

Lymfocyty: 24% ± 26

Monocyty/makrofágy:  35% ± 26

Eosinofily: 7% ± 7

 

Průměrný výskyt ± SD

http://anmc.org/files/ANMC-Lab-Body-Fluid-and -CSF-Normal-Values.pdf