Leukocyty (WBC)
Leukocyty (Krev; num. konc. [10^9/l] fotoopt. (laser))


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 9 38 10^9/l
2D 1T 5 21 10^9/l
1T 1D 2T 5 20 10^9/l
2T 1D 6M 5,0 19,5 10^9/l
6M 1D 2R 6 17,5 10^9/l
2R 1D 4R 5,5 17 10^9/l
4R 1D 6R 5,0 15,5 10^9/l
6R 1D 8R 4,5 14,5 10^9/l
8R 1D 15R 4,5 13,5 10^9/l
15R 1D 99R+ 4,0 10,0 10^9/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

(Pato)fyziologická zvýšení:
Leukocyty stoupají po jídle a po fyzické námaze.

Informace k metodě:
Krevní obraz