Erytrocyty_Body fluid
Erytrocyty (Nespecifikovaná tekutina; num. konc. [10^12/l] fotoopt. (laser))


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Nespecifikovaná tekutina
Maximální doba doručení do laboratoře: 60 [minuta] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběr materiálu se provádí do sterilní zkumavky. V případě hemoragické tekutiny se odběr provádí do zkumavky s antikoagulačním činidlem K3EDTA.
Materiál ihned transportovat do laboratoře (nutno vyšetřit co nejdříve po odběru), jinak dochází k rozpadu buněčných elementů.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek řádně promísit. V případě výskytu pevných částic je nutné tyto částice odseparovat před vložením do analyzátoru.
Další informace:

Referenční meze

Typ BF

Počet elementů v μl

Počet elementů
x 1012/l

Poznámka

Zdroj

Cerebro-
spinální tekutina

Pro analýzu doporučujeme specializovanou laboratoř Topelex pro vyšetření likvoru viz  C_Seznam externích laboratoří

Synoviální tekutina

0 – 2000

 0 – 0,002

 

http://anmc.org/files/ANMC-Lab-Body-Fluid-and -CSF-Normal-Values.pdf

Pleurální tekutina

0

 

Pod detekční mez

http://anmc.org/files/ANMC-Lab-Body-Fluid-and -CSF-Normal-Values.pdf

Peritoneální tekutina (ascites)

24 ± 48

 

Pod detekční mez

Průměrný výskyt ± SD

http://anmc.org/files/ANMC-Lab-Body-Fluid-and -CSF-Normal-Values.pdf