Stanovení skóre alkalické fosfatázy v neutrofilech
Esteráza nespecifická+butyrát+NaF (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Materiál: Krev

Upozornění k odběru:


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Pondělí až pátek
Poznámka k době odezvy:
Odezva statimového výsledku je do druhého pracovního dne. Výsledek může být předběžný, v závislosti na doplnění cytochemického barvení. Finální závěr je vypracován v kontextu s výsledky cytochemického barveníStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Nátěry je nutno v laboratoři fixovat do 24 hod od odběru vzorku. Vlastní reakci k průkazu alkalické fosfatázy je možné provést až měsíc od odběru vzorku.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před provedením nátěru krve je potřeba krev dobře promísit. Nátěry musí řádně zaschnout a ihned po zaschnutí barvit. Podložní sklo, na nějž se provádí nátěr musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce.


Referenční rozmezí:
18R-99R 12-100


Poznámka:
Vyšetření indikuje ošetřující lékař. Do laboratoře jsou dodány nátěry kapilární či žilní krve bez EDTA

Neutrofilní alkalická fosfatáza (NAP) je enzym nacházející se v cytoplazmě zralých forem neutrofilních granulocytů – segmentů a tyčí, slabá pozitivita může být ale už i v metamyelocytech. Stanovuje se tzv. skóre NAP v neutrofilech, kdy se hodnotí stupeň pozitivity neutrofilních segmentů a tyčí semikvantitativně stupni 0-4 a skóre odpovídá součtu všech těchto hodnot (tedy v rozmezí 0-400). Norma se v jednotlivých laboratořích mírně liší.

Množství alkalické fosfatázy v neutrofilech se mění při různých onemocněních i fyziologických stavech. Zvýšená hodnota skóre bývá u infekcí, zvl. s neutrofilií, leukemoidní reakci, myeloproliferativních onemocnění jiných než chronická myeloidní leukémie, myelodysplasticko-myeloproliferativních onemocněních, útlumů krvetvorby, Hodgkinova lymfomu, u pacientů na kortikoterapii, myelodysplastického syndromu, v těhotenství apod. Snížená hodnota bývá u CML, paroxysmální noční hemoglobinurie, hereditární hypofosfatazemie, apod.