Anti-ENA/CENP-B IgG
Anti-ENA/Cenp-B IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Normální hodnota: negativní, semikvantitativní hodnocení pozitivních nálezů: + až +++

Omezená frekvence vyšetření: 1x za 30 dní, pouze v odůvodněných případech častěji po konzultaci s lékařem laboratoře.
Anti ENA laboratoř automaticky vyšetřuje u pozitivity ANA v titru 1:640 a vyšším.
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Euroimmun - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda imunoblot, analyzátor Dyna Blot Automatic.

Interference:

Poznámka:
klinický význam: CREST syndrom
Anti- ENA Vyšetření je přínosné pro diagnostiku systémových autoimunitních onemocnění. Diagnóza nemůže být stanovena pouze na základě pozitivity autoprotilátek. Je nutné provedení dalších laboratorních a klinických vyšetření. Součástí panelu vyšetření jsou i nejaderné, cytoplazmatické antigeny.
Další informace:

Autoprotilátka proti  antigenu

Asociovaná onemocnění

Prevalence

nRNP/Sm

Ribonukleový protein s nízkou molek. hmotností

MCTD – Smíšené onemocnění pojivových tkání

95%

Sm

Smithův antigen (ribonukleoproteinový komplex)

SLE – Systémový lupus erythematosus  (vysoce specifický marker)

5-40%

SS-A (Ro) 60

Solubilní látka A

Sjögrenův syndrom nebo SLE

Neonatální lupus erythematosus

Primární biliární cirhóza

40-95% nebo 20-60%

95-100%

20%

SS-A (Ro) 52

Protein buněčných jader  velikosti 52 kDa

Sjögrenův syndrom nebo SLE

Systémová sklerodermie

Idiopatická zánětlivá myopatie

70-90%  nebo 40-60%

20%

20-40%

SS-B (La)

Solubilní látka B

Sjögrenův syndrom nebo SLE

Neonatální lupus erythematosus

40-95% nebo 10-20%

75%

Scl-70

Enzymová topoizomeráza I

Systémová sklerodermie 

(difúzní nebo limitovaná forma)

25-75%

(40-65% nebo 5-15%)

PM-Scl

Komplex 11-16 polypeptidů převážně jadérkové lok.

Systémová sklerodermie vč. překryvného syndromu

Polymyositis/ překryvný syndrom se systém.  sklerodermií 

10-20%

 

18%

Jo-1

Cytoplazmatická histidyl-tRNA syntetása

Myositis (polymyositis/dermatomyositis)

25-35%

CENP B

Centromerový  protein B

Systémová sklerodermie 

(vyšší asociace s limitovanou formou onemocnění, CREST syndrom, řídce u difúzní formy)

80-95%

 

 

 

PCNA

Proliferační antigen buněčného jádra

SLE

3%

dsDNA

Dvouvláknová (nativní) DNA

SLE, aktívní fáze

40-90%

Nukleosomy

Komplex histonů a dsDNA

SLE

40-70%

Histony

Funkční podjednotky chromosomů v jádru

Lékově navozený lupus erythematosus

SLE nebo revmatoidní artritida

95-100%

50% nebo 15-50%

DFS 70

Dense fine speckled antigen velikosti 70 kDa

Běžné u zdravých osob (bez přítomnosti systémového autoimunitního onemocnění) s pozitivitou ANA protilátek, ale málo frekventní u pacientů se systémovým autoimunitním revmatickým onemocněním.

Ribosomální P-proteiny

3 bílkoviny ribozomální podjednotky P0

SLE

10%

AMA M2

Enzymový komplex pyruvátdehydrogenázy

Primární biliární cirhóza nebo jiná zánětlivá  onemocnění jater

až 96% nebo 30%