Anti-GAD_S
Anti-GAD (S; arb. látková konc. [kIU/l] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Zabránit hemolýze, pozor na turbiditu (lipémii).
Transportovat v chladu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 6 týdnů od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při 4 - 8°C: 1 [den]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmražování a zamrazování.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <5,0 kIU/l

Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Medipan - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , manuální zpracování.Interference:

Další informace:

Autoprotilátky anti-GAD65 jsou cirkulující protilátky proti antigenům beta-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu. Jsou přítomny u 70-80% nově diagnostikovaných pacientů s diabetem 1. typu a mohou být zachyceny již v preklinické fázi onemocnění, tedy v době chronické autoimunitní destrukce beta buněk, ještě před vznikem klinických příznaků diabetu. Kombinace anti-GAD a anti-IA2 autoprotilátek lze využít k posouzení rizika rozvoje diabetu u rizikových skupin, např. u příbuzných pacientů s diabetem 1. typu. Jsou asociovány s rychlou progresí do manifestního diabetu.  Klinická diagnóza se nemůže opírat pouze o výsledek tohoto testu, přítomnost anti-GAD protilátek byla zjištěna také např. v séru a mozkomíšním moku pacientů se vzácným neurologickým onemocněním  stiff man syndrom, a to asi v 60% případů.  V porovnání s pacienty s diabetem 1. typu jsou u tohoto onemocnění nalézány v séru mnohem vyšší titry anti-GAD autoprotilátek.