Anti-GAD_S
Anti-GAD (S; arb. látková konc. [U/l] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Upozornění k odběru:
Zabránit hemolýze, pozor na turbiditu (lipémii).
Transportovat v chladu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 6 týdnů od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při 4 - 8°C: 1 [den]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.


Normální hodnota: < 5 IU/ml
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Medipan - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , manuální zpracování.Interference: