Anti-Borrelia burgdorferi IgG synoviální tekutina
Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr) (Nespecif. tekutina(Punkce); Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] ELISA)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Nespecif. tekutina(Punkce)


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:


Interpretace vyšetření je založena na porovnání výsledků dosažených při dvou různých ředěních vzorku.
.
Vzorek.... Ředění vzorku 1:20...Ředění vzorku 1:40...Celkové hodnocení
vzorek X.. menší než 1,0............menší než 1,0............negativní
vzorek Y.. větší než 1,0...............menší než 1,0............hraniční
vzorek Z....větší než 1,0.... ..........větší než 1,0...............pozitivní
Zdroj referenčních mezí:
fVýrobcem reagencií - firmou Test Line - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , analyzátor Quanta Lyser 3.1.

Interference: