Neutrofily (Neutro%) - 6-populační diferenciál
Neutrofily (Leukocyty (B); num. podíl [%] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 51 78 %
2D 1T 35 55 %
1T 1D 2T 30 50 %
2T 1D 4T 25 45 %
4T 1D 6M 22 45 %
6M 1D 2R 21 43 %
2R 1D 4R 23 52 %
4R 1D 6R 32 61 %
6R 1D 8R 41 63 %
8R 1D 10R 43 64 %
10R 1D 15R 44 67 %
15R 1D 99R+ 45 70 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Ve FNKV je z analyzátoru vydáván tzv. šestipopulační diferenciální rozpočet - populace neutrofilů zahrnuje pouze zralé formy (neutrofilní segmenty a tyče) . Množství tzv. nezralých granulocytů je součástí diferenciálního rozpočtu leukocytů.

Neutrofily patří do kategorie granulocytů, která je charakteristická přítomností granulí v cytoplazmě. Hrají významnou roli v obranyschopnosti organismu a jsou to první imunitní buňky, které se objevují v místě infekce – obvykle do jedné hodiny. Děje se tak prostřednictvím procesu označovaného jako chemotaxe. Neutrofily umí fagocytovat jiné buňky, které se zdají být pro organismus škodlivé, například bakterie. Tento proces však samy o sobě nepřežívají. Hnis je tvořen především odumřelými neutrofily a jimi strávenými bakteriemi.

Absolutní a relativní počet neutrofilů poskytuje informace významné pro diagnostiku a sledování infekcí a je také brán v úvahu během chemoterapie. Zvýšený počet neutrofilů lze pozorovat i ve fyziologickém stavu, např. jako následek stresu nebo také u kuřáků.