Monocyty (Mono%) - 6-populační diferenciál
Monocyty (Leukocyty (B); num. podíl [%] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 1 10 %
2D 1T 3 15 %
1T 1D 2T 3 15 %
2T 1D 4T 1 13 %
4T 1D 6M 1 13 %
6M 1D 2R 1 9 %
2R 1D 4R 1 9 %
4R 1D 6R 1 9 %
6R 1D 8R 0 9 %
8R 1D 10R 0 8 %
10R 1D 15R 0 9 %
15R 1D 99R+ 2 12 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Ve FNKV je z analyzátoru vydáván tzv. šestipopulační diferenciální rozpočet - populace neutrofilů zahrnuje pouze zralé formy (neutrofilní segmenty a tyče) . Množství tzv. nezralých granulocytů je součástí diferenciálního rozpočtu leukocytů.

Monocyty patří stejně jako lymfocyty do skupiny mononukleárních buněk, ale pocházejí z myeloidní vývojové řady, jejíž buňky jsou produkovány pouze v kostní dřeni.

Monocyty mají zásadní úlohu v imunitní odpovědi organismu. Mohou se rychle přesunout na místo infekce, diferencovat se na makrofágy a dendritické buňky a vyvolat tak imunitní reakci. Buňky monocyto-makrofágového systému mohou pohlcovat cizorodé částice a rozkládat je na antigeny, které pak mohou prezentovat na svém povrchu.

Počty monocytů z analyzátoru jsou uváděny v absolutním počtu a ve formě podílu monocytů k celkovému počtu bílých krvinek. Zvýšený počet monocytů může indikovat různé patologické stavy, např. chronický zánět nebo infekci, ale může se objevit i v případě zhoubných onemocnění, jako je chronická myelomonocytární leukémie.