Eozinofily (Eozino%) -6-populační diferenciál
Eozinofily (Leukocyty (B); num. podíl [%] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0 4 %
2D 1T 0 8 %
1T 1D 2T 0 7 %
2T 1D 4T 0 7 %
4T 1D 6M 0 7 %
6M 1D 2R 0 7 %
2R 1D 4R 0 7 %
4R 1D 6R 0 7 %
6R 1D 8R 0 7 %
8R 1D 10R 0 4 %
10R 1D 15R 0 7 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Ve FNKV je z analyzátoru vydáván tzv. šestipopulační diferenciální rozpočet - populace neutrofilů zahrnuje pouze zralé formy (neutrofilní segmenty a tyče) . Množství tzv. nezralých granulocytů je součástí diferenciálního rozpočtu leukocytů.

Eozinofilní granulocyty (eozinofily) jsou bílé krvinky, které se řadí mezi granulocyty (společně s neutrofily a bazofily). Eozinofily se koncentrují v místech, kudy pronikají alergeny či paraziti do těla (v plicích, ve střevě a podobně). K tomu jim pomáhá schopnost migrace do okolní tkáně (diapedéza).
Granula v cytoplazmě obsahují enzymy fosfatázy, peroxidázu a bazické proteiny, které jsou toxické pro parazity. Přichycují se na tělo různých parazitických červů a jiných mnohobuněčných parazitů a díky těmto toxickým látkám je likvidují.