Bazofily (Bazo%) - 6-populační diferenciál
Bazofily (Leukocyty (B); num. podíl [%] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0 2 %
2D 1T 0 2 %
1T 1D 2T 0 2 %
2T 1D 4T 0 2 %
4T 1D 6M 0 2 %
6M 1D 2R 0 2 %
2R 1D 4R 0 2 %
4R 1D 6R 0 2 %
6R 1D 8R 0 2 %
8R 1D 10R 0 2 %
10R 1D 15R 0 2 %
15R 1D 99R+ 0 2 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Ve FNKV je z analyzátoru vydáván tzv. šestipopulační diferenciální rozpočet - populace neutrofilů zahrnuje pouze zralé formy (neutrofilní segmenty a tyče) . Množství tzv. nezralých granulocytů je součástí diferenciálního rozpočtu leukocytů.

Význam:
Bazofilní granulocyty (bazofily) jsou bílé krvinky, které se řadí mezi granulocyty (společně s eozinofily a neutrofily). Bazofilní granulocyty se uplatňují při vzniku alergické reakce a dále se podílejí na likvidaci parazitárních onemocnění.

Morfologie:
Bazofilní segment (bazofil) - velikost 9-12 um. Jádro: členité, často laločnaté jádro (tvar jetelového listu), bývá překryto bazofilními granuly. Cytoplazma: světle růžová až bezbarvá, obsahuje bazofilní granula (tmavě fialová až modročervená) - obsahují velké množství heparinu a histaminu.

Morfologické změny:
Abnormální granula nebo inkluze: Mohou se vyskytovat u některých vrozených onemocnění: Chédiak-Higashi sy, Alder-Reillyho anomálie, May-Heglinova anomálie.
Hypogranulace: MDS, alergické stavy. Může se jednat i o arteficiální nález z důvodu vysoké rozpustnosti bazofilních granul ve vodě.