Neutrofily (Neutro#) - 6-populační diferenciál
Neutrofily (Krev; num. konc. [10^9/l] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 4,6 24,0 10^9/l
2D 1T 1,8 11,0 10^9/l
1T 1D 2T 1,5 10,0 10^9/l
2T 1D 4T 1,3 8,0 10^9/l
4T 1D 6M 1,1 8,8 10^9/l
6M 1D 2R 1,3 7,5 10^9/l
2R 1D 4R 1,3 8,8 10^9/l
4R 1D 6R 1,6 9,5 10^9/l
6R 1D 8R 1,9 9,1 10^9/l
8R 1D 10R 1,9 8,6 10^9/l
10R 1D 15R 2,0 9,1 10^9/l
15R 1D 99R+ 2,0 7,0 10^9/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Ve FNKV je z analyzátoru vydáván tzv. šestipopulační diferenciální rozpočet - populace neutrofilů zahrnuje pouze zralé formy (neutrofilní segmenty a tyče) . Množství tzv. nezralých granulocytů je součástí diferenciálního rozpočtu leukocytů.

Neutrofily patří do kategorie granulocytů, která je charakteristická přítomností granulí v cytoplazmě. Hrají významnou roli v obranyschopnosti organismu a jsou to první imunitní buňky, které se objevují v místě infekce – obvykle do jedné hodiny. Děje se tak prostřednictvím procesu označovaného jako chemotaxe. Neutrofily umí fagocytovat jiné buňky, které se zdají být pro organismus škodlivé, například bakterie. Tento proces však samy o sobě nepřežívají. Hnis je tvořen především odumřelými neutrofily a jimi strávenými bakteriemi.

Absolutní a relativní počet neutrofilů poskytuje informace významné pro diagnostiku a sledování infekcí a je také brán v úvahu během chemoterapie. Zvýšený počet neutrofilů lze pozorovat i ve fyziologickém stavu, např. jako následek stresu nebo také u kuřáků.