Kreatinin_dU (Jaffé)
Kreatinin enzymaticky (dU; látkový tok [mmol/d] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Zdroj referenčních mezí:
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012