Trombokrit (Pct)
Trombokrit (Krev; objemový podíl [%] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,12 0,35 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

Analytické snížení:
mikrotrombocyty, makrotrombocyty, agregáty trombocytů
Analytické zvýšení
mikrocyty, fragmenty RBC a WBC
Interference:
chladové protilátky, kryoglobuliny, autoprotilátky, satelitóza PLT

Poznámka:
Význam zkratky PCT (Plateletcrit). Vychází z impedačního měření Plt.

PCT (%) = (PLT (x 109/l) x MPV(fl)/104

parametr, který zahrnuje početní a objemové změny Plt
Informace k metodě:
Krevní obraz