Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH)
Hemoglobin (MCH) (Erytrocyty (B); entitní hmotnost [pg] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k transportu
Transport vzorku ve FNKV se řídí Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
viz laboratorní příručka C-11 Informace k transportu a svozu vzorků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 31 37 pg
4D 2T 28 40 pg
2T 1D 4T 28 40 pg
4T 1D 2M 28 40 pg
2M 1D 3M 26 34 pg
3M 1D 6M 25 35 pg
6M 1D 2R 23 31 pg
2R 1D 6R 24 30 pg
6R 1D 12R 25 33 pg
F 12R 1D 15R 25 35 pg
M 12R 1D 15R 25 35 pg
F 15R 1D 99R+ 28 34 pg
M 15R 1D 99R+ 28 34 pg
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

Interference:
Falešně vyšší hodnoty při aglutinaci erytrocytů ve vzorku.
Chylozita, ikterus.

Poznámka:
Výsledek udává průměrné množství hemoglobinu v 1 erytrocytu.
Jedná se o vypočítaný parametr: MCH = (HGB/RBC)
Informace k metodě:
Krevní obraz