Prokalcitonin_S,P (PCT)
Prokalcitonin (S; % [µg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 4 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Vyšetření je možno požadovat pouze u hospitalizovaných pacientů.

Vzorky by neměly být odebrány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými
dávkami biotinu (tj. > 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání
poslední dávky biotinu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1R 99R+ 0 0,05 µg/l
U novorozenců do 48 hodin po narození jsou fyziologicky zvýšené hodnoty v rozmezí 2 - 21 µg/l
(viz níže Informace k metodě)
S-prokalcitonin - rozhodovací limity:
< 0,5 µg/l nízké riziko těžké sepse a/nebo septického šoku
0,5 - 2 µg/l: SIRS, polytrauma, popáleniny - vhodné opakovat po 6 hodinách
> 2,0 µg/l vysoké riziko těžké sepse a/nebo septického šoku 
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták pro Atellica


Interference:
Hemolýza: silná hemolýza vadí - analytická interference.
Léčiva:
In vitro testy byly prováděny na 18 běžně užívaných a 10 speciálních lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.