Cystatin C_S
Cystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1T 1D 1,36 2,23 mg/l
1T 2D 1R 0,75 1,87 mg/l
1R 1D 15R 0,55 1,15 mg/l
F 15R 1D 30R 0,57 0,90 mg/l
M 15R 1D 30R 0,60 1,03 mg/l
F 30R 1D 40R 0,59 0,98 mg/l
M 30R 1D 40R 0,64 1,12 mg/l
F 40R 1D 50R 0,62 1,07 mg/l
M 40R 1D 50R 0,68 1,22 mg/l
F 50R 1D 60R 0,64 1,17 mg/l
M 50R 1D 60R 0,72 1,32 mg/l
F 60R 1D 70R 0,66 1,26 mg/l
M 60R 1D 70R 0,77 1,42 mg/l
F 70R 1D 99R+ 0,68 1,36 mg/l
M 70R 1D 99R+ 0,82 1,53 mg/l
Koncentrace S-cystatinu C jsou citlivé na změny funkce štítné žlázy a neměly by se používat bez znalosti stavu štítné žlázy pacienta.
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalová informace ke stanovení Cystatinu C 2.generace na analyzátorech Cobas c 501/502 a c 701/702
Děti: LP - Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF a FN v Motole


Interference:
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěná žádná interference.
Na sérové koncentrace cystatinu C nemá vliv standardizovaná léčba vysokými dávkami kortikosteroidů, ale mohou být zvýšené u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin léčených kortikosteroidy.