Protein/kreatinin_U (PCR - protein creatinine ratio)
Protein/kreatinin (Moč; hmot./látk.množ. [g/mol] vzorec 1)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Vstupní parametry: U_PROTEIN, U_CREA
Vyšetřuje se v prvním ranním vzorku moči. Pokud není dostupná, i v jiné nesbírané moči.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 14,9 g/mol
g/mol = mg/mmol
Proteinurie: 15 - 99 mg/mmol
Těžká proteinurie: = nebo >100 mg/mmol
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, 2006
Doporučení České nefrologické společnosti České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinuriePoznámka:
PCR = U_PROTEIN / U_CREA