Opiáty _U - průkaz
Opiáty (průkaz) (Moč; přítomnost [-] test. proužek)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Cílený imunochemický záchyt drog. Zabránit manipulaci se vzorkem.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Screening drog v močiStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 2 [den]

Poznámka:
Hodnocení výsledku: negativní / susp. positivní