Albumin/kreatinin_U (ACR- albumin creatinine ratio)
Albumin/kreatinin (Moč; hmot./látk.množ. [mg/mol] vzorec 1)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 24 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Vstupní parametry: U-Albumin, U-kreatinin
Nejvhodnější je provést vyšetření z prvního ranního vzorku moči, neboť v něm poměr albumin/kratinin koreluje se 24-hodinovým vylučováním albuminu nejlépe. Použitelný je i jiný náhodný vzorek nesbírané moči. Poměr koncentrace albuminu a kreatininu v moči nelze použít při koncentraci kreatininu v séru >250 µmol/l.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0 3,5 g/mol
M 0D 99R+ 0 2,5 g/mol
Kritéria detekce mikroalbuminurie
Náhodný vzorek:
Ženy 3.6 - 29.9 mg/mmol kreatininu
Muži 2.6 - 29.9 mg/mmol kreatininu
g/mol = mg/mmol
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinurie
Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti, verze 2012, Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientůPoznámka:
Výpočet
ACR = U-albumin/U-kreatinin