Tryptáza
ECP (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Doporučení k odběru: Odběr séra (lze i plazma - EDTA nebo heparin)
A. Stanovení při anafylaktické reakci: 1. Odběr v intervalu 15 min. až 3 hodin po počátku příznaků anafylaxe, 2. odběr za 24 hodin nebo později po odeznění příznaků
B. Stanovení bazální tryptázy (diagnostika systémové mastocytózy, syndromu aktivace mastocytů či jiného myeloidního proliferativního onemocnění): Odběr kdykoliv
C. Stanovení postmortem (posouzení anafylaxe jako možné příčiny smrti): odběr do 48 hodin od smrti

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku



Stabilita po preanalytické úpravě:
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Uchování vzorku - optimálně oddělit centrifugací sérum/plazmu do 2 - 3 hodin od odběru, uchovat v teplotě 2 °C až 8 °C do jednoho týdne, nebo uchovávat déle při -20 až -70 °C. V případě potřeby pro transport možno vzorky (sražená krev nebo krev s EDTA či heparinem) uchovávat chlazené 2-8 st. C nebo při pokojové teplotě max. do 2 dnů a poté oddělit centrifugací..


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <11,4 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Thermo Scientific - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou FEIA na analyzátoru Phadia 250.

Interference:





Další informace:

Vyšetření tryptázy je užitečným indikátorem aktivace žírných buněk.  Může potvrdit diagnózu anafylaxe a napomáhá diagnostice systémové mastocytózy. Většinou se vyšetřuje celková tryptáza, někdy je však vyšetřována jak celková, tak i zralá tryptáza a stanovuje se jejich vzájemný poměr. Jelikož převažující zralou tryptázou v krvi je beta tryptáza, jde tedy o stanovení poměru mezi celkovou tryptázou a beta tryptázou.

Anafylaxe je primárně diagnostikována klinicky. Vyšetření tryptázy pomáhá potvrdit diagnózu anafylaxe a její spojitost s akutními klinickými příznaky. Obzvlášť vhodné je vyšetření u pacientů s opakovanými epizodami akutních obtíží a/nebo s nejistou diagnózou.

Vyšetření tryptázy pomáhá při diagnostice mastocytózy a nemocí provázených aktivací žírných buněk. Kožní mastocytóza způsobuje typicky pouze kožní obtíže (zejména kopřivku), u nemocných se systémovou mastocytózou nebo jinou poruchou provázenou aktivací žírných buněk však může dojít k anafylaxi.  Nemocní se systémovou mastocytózou navíc vykazují přetrvávající příznaky infiltrace orgánů žírnými buňkami. Při podezření na systémovou mastocytózu se po zjištění zvýšené koncentrace tryptázy obvykle provádí punkce a/nebo trepanobiopsie kostní dřeně k cytologickému nebo histologickému průkazu přítomnosti mastocytů.