Tryptáza
ECP (S; % [µg/l] LEIA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [den] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Doporučení k odběru: Odběr séra (lze i plazma - EDTA nebo heparin)
A. Stanovení při anafylaktické reakci: 1. Odběr v intervalu 15 min. až 3 hodin po počátku příznaků anafylaxe, 2. odběr za 24 hodin nebo později po odeznění příznaků
B. Stanovení bazální tryptázy (diagnostika systémové mastocytózy, syndromu aktivace mastocytů či jiného myeloidního proliferativního onemocnění): Odběr kdykoliv
C. Stanovení postmortem (posouzení anafylaxe jako možné příčiny smrti): odběr do 48 hodin od smrti

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmražování a zamrazování.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, poté nejpozději do 2 dnů dopravit do laboratoře.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <11,4 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Thermo Scientific - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou FEIA na analyzátoru Phadia 250.

Interference:

Další informace:

Vyšetření tryptázy je užitečným indikátorem aktivace žírných buněk.  Může potvrdit diagnózu anafylaxe a napomáhá diagnostice systémové mastocytózy. Většinou se vyšetřuje celková tryptáza, někdy je však vyšetřována jak celková, tak i zralá tryptáza a stanovuje se jejich vzájemný poměr. Jelikož převažující zralou tryptázou v krvi je beta tryptáza, jde tedy o stanovení poměru mezi celkovou tryptázou a beta tryptázou.

Anafylaxe je primárně diagnostikována klinicky. Vyšetření tryptázy pomáhá potvrdit diagnózu anafylaxe a její spojitost s akutními klinickými příznaky. Obzvlášť vhodné je vyšetření u pacientů s opakovanými epizodami akutních obtíží a/nebo s nejistou diagnózou.

Vyšetření tryptázy pomáhá při diagnostice mastocytózy a nemocí provázených aktivací žírných buněk. Kožní mastocytóza způsobuje typicky pouze kožní obtíže (zejména kopřivku), u nemocných se systémovou mastocytózou nebo jinou poruchou provázenou aktivací žírných buněk však může dojít k anafylaxi.  Nemocní se systémovou mastocytózou navíc vykazují přetrvávající příznaky infiltrace orgánů žírnými buňkami. Při podezření na systémovou mastocytózu se po zjištění zvýšené koncentrace tryptázy obvykle provádí punkce a/nebo trepanobiopsie kostní dřeně k cytologickému nebo histologickému průkazu přítomnosti mastocytů.