Anti-LKM1 IgG_S
Anti-LKM1 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Normální hodnota: negativní
Semikvantitativní hodnocení pozitivních nálezů: + až +++
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou D-Tek - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda imunodot, analyzátor BlueDiver.

Interference:

Další informace:

Detekce autoprotilátek imunoglobulinové třídy IgG proti antigenu M2, LKM1, LC1, SLA a F-Actinu v lidském séru. Test je založen na principu enzymoimunologické analýzy. Vyšetření má význam pro diagnostiku autoimunitních hepatopatií.

 

 

Autoprotilátky u autoimunitních onemocnění jater:

 

onemocnění

ANA

SMA

ANCA

anti-LKM

anti-SLA

anti-LC1

AMA

AIH1

+

+

+/-

 

+/-

 

 

AIH2

 

 

+/-

+

 

+

 

AIH3

 

 

+/-

 

+

 

 

PBC

+

 

 

 

 

 

+

PSC

 

 

+

 

 

 

 

overlap sy

+

+/-

 

 

+

 

+

APECED sy

 

 

 

+

 

 

 

AIH autoimunitní hepatitida, PBC primární biliární cirhoza, PSC progresivní sklerozující cholangitida, APECED autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis, ectodermal dystrophy syndrome, autoimunitní polyglandulární syndrom typu 1

 

ANA antinukleární protilátky

SMA – protilátky proti hladkým svalům s cílovým antigenem F- actinem  

ANCA – protilátky proti cytoplazmě neutrofilů, většinou jde o ANA proti laminům jader myeloidních buněk, které připomínají svým fluorescenčním obrazem na etanolem fixovaných lidských granulocytech pANCA

antiLKM -  protilátka proti Liver kidney microsomal antigen (epitopy cytochromu P450 2D6)

antiSLA – protilátka proti Soluble liver antigen

anti LC1 – protilátka proti Liver cytosolic  - 1 antigen (antigenem je formiminotranferáza/cyklodeamináza)

AMA – protilátky proti antigenům mitochondrií, typ anti M2 je přítomen u 95 % pacientů s PBC    

 

Diagnóza nemůže být stanovena pouze na základě pozitivity autoprotilátek. Je nutné provedení dalších laboratorních a klinických vyšetření.