Kryoglobulin (kvalit.)_S
Kryoglobulin (S; přítomnost [-] Precipitace (kryoprec.))


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 30 [minuta] při 37 °C

Upozornění k odběru:
Po telefonické domluvě v laboratoři imunologie na l. 3364, po-st.
Odběr do 2 zkumavek (plastová bez aditiv) ohřátých na 37°C, 10 ml.
Odběry je nutno po celou dobu uchovat a transportovat v temperované nádobě.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření provádíme PO -STStabilita po preanalytické úpravě:


Výsledek: negativní, pozitivní
Zdroj referenčních mezí:
Bartůňková J, Paulík M Vyšetřovací metody v imunologii, Grada 2005, p.105. Manuální zpracování.

Interference: