Kryoglobulin (kvalit.)_S
Kryoglobulin (kvalit.) (S; přítomnost [-] Precipitace (kryoprec.))


Odběr do: Sklo bez úpravy
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [minuta] při 37 °C

Upozornění k odběru:
Specielní podmínky odběru - odběr do 37°C teplých zkumavek, krev musí být do zpracování uchována při teplotě 37°C. Nutno odebrat také dva vzorky na FW, jeden také při 37°C.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření provádíme PO -STStabilita po preanalytické úpravě:


Výsledek: negativní, pozitivní
Zdroj referenčních mezí:
Bartůňková J, Paulík M Vyšetřovací metody v imunologii, Grada 2005, p.105. Manuální zpracování.

Interference: