Albumin_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Albumin (Nespecifikovaná tekutina; % [g/l] *)


Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: Nespecifikovaná tekutina
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Na žádanku uveďte druh materiálu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 1 [den]


U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.Poznámka:
Metoda není pro tento materiál validována.
Referenční meze neuvádíme. Výsledek hodnotí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
Vyšetření analytů v nespecifikované tekutině