Trombocyty_ThromboExact
Trombocyty (Nespecifikovaná tekutina; num. konc. [10^9/l] *)


Odběr do: Sklo s protisrážlivou úpravou
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka musí být naplněna po rysku. Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Stanovení počtu trombocytů (PLT) v ThromboExact je indikováno pouze při podezření na pseudotrombocytopenii, tedy tam, kde při vyšetření KO (ve standardně používaných odběrovkách s EDTA) je ve výsledku u metody PLT uvedeno "nelze změřit" a v komentáři je uvedena informace o přítomnosti shluků trombocytů.