Monoblast
Monoblast (Krev. b.(dřeň); num. podíl [%] mikroskop. (světlo))


Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Materiál: Kostní dřeň

Upozornění k odběru:
Pro vyšetření kostní dřeně je nutné, aby byla v laboratoři provedena současně analýza krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů. Odběr vzorku provádí hematolog punkcí sterna nebo hřebene lopaty kosti kyčelní. K cytologické analýze je určena první porce materiálu (0,1-0,2ml).
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Pondělí až pátek
Poznámka k době odezvy:
Odezva statimového výsledku je do druhého pracovního dne. Výsledek může být předběžný, v závislosti na doplnění cytochemického barvení. Finální závěr je vypracován v kontextu s výsledky cytochemického barvení.
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr aspirátu kostní dřeně-morf. vyšetřeníStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Nátěry aspirátu jsou stabilní pro cytologické vyšetření v barvení podle Maye-Grünwalda a Giemsy v nefixovaném stavu 1 týden, ve fixovaném stavu neomezeně.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Nátěr se zhotoví na tužkou označené (jméno, příjmení, RČ, datum doběru) laboratorní sklo se zábrusem.


Celkové hodnocení vychází z rozpočtu jednotlivých vývojových stadií jednotlivých hematopoetických řad, z jejich morfologických změn v kontextu s nálezem v krevním obraze, věkem a klinickým stavem nemocného.
Interpretace nálezu v aspirátu KD se hodnotí zásadně v kontextu s nálezem v periferní krvi. V případě konziliárních vyšetření aspirátu KD je možné, není-li dostupný vzorek krve pacienta, akceptovat nátěr periferní krve z téhož dne jako odběr KD či max. týden před odběrem KD (s jednoznačnou identifikací pacienta a datem provedení) spolu s kopií výsledku krevního obrazu, ve výjimečných případech pouze kopii výsledku krevního obrazu, avšak tato skutečnost bude v interpretaci výsledku zmíněna a dodání vzorku krve může být k interpretaci vyžádáno.
Zdroj referenčních mezí:
1) Doporučení ČHS: Referenční meze myelogramu dospělých verze č.2 z 26.2.2018
2) B. Bain et al.: Bone Marrow Pathology 4th edition, Wiley-Blackwell, London UK, 2010, ISBN 978-1-4051-6825-0
3) B. Bain et al.: Dacie and Lewis - Practical Haematology 11th edition, Churchill Livingstone Elsevier, 2012, ISBN 9780702034084
4) Lewandowski K., Kowalik M.M., Pawlaczyk R. et al.: Microscopic examination of the bone marrow aspirate in healthy adults - comparison of two techniques of slide preparation; Int. Jnl. Lab. Hem. 2012, 34, 254-261
5) L. Heilmeyer, H. Begemann: Atlas of Clinical Hematology 3rd edition, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1979, ISBN 3-540-09404-0
6) D. A. Arber, A. Orazi, R. Hasserjian, J. Thiele, M. J. Borowitz, M. M. Le Beau, C. D. Bloomfield, M. Cazzola and J. W. Vardiman: The 2016 revision to the WHO classification of myeloid neoplasm and acute leukemia, Blood, 19 May 2016, Volume 127, Number 20


Poznámka:
Monoblast má velikost 14-22 um. Jádro má kulatý až oválný tvar, jemný chromatin a patrné jedno nebo více jadérek. Cytoplazma je mírně bazofilní až šedá, většinou bez granulace.