Leukocyty_Moč
Leukocyty (Moč; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Stanovuje se v rámci chemického a morfologického vyšetření moče

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Ranní nebo jednorázový vzorek.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 20 10^6/l