alfa-naftyl-acetát-esterázy (ANAE)
Esteráza nespec.+NaF (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))Upozornění k odběru:
Materiál: nátěry aspirátu kostní dřeně a nátěry periferní krve
Podložní sklo, na které se provádí nátěr, musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce
Odběr: podložní sklo, na nějž se provádí nátěr musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdneStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Fixace a vlastní reakce k průkazu ANAE musí být provedena do 7 dní od odběru vzorku. Dostatečně suché nátěry se uchovávají kryté (před prachem).
Poznámka:
Cytochemické vyšetření indikuje lékař laboratoře na základě výsledku cytologického hodnocení. Hodnocení probíhá v kontextu s morofologickým vyšetřením, výsledek se samostatně nevydává.

Alfa-naftyl acetát esteráza patří mezi nespecifické esterázy (NSE) a je přítomna v monocytech a makrofázích, megakaryocytech a trombocytech a ve většině T-lymfocytů. Některé T-lymfoblasty mohou být fokálně pozitivní. Přidáním fluoridu sodného (NaF) lze pozitivitu monocytární řady zablokovat. Pozitivita buněk se hodnotí semikvantitativně – slabá, středně silná a silná difuzní nebo bodová. Reakce pomáhá identifikovat monocytární původ buněk a využívá se v diagnostice (a klasifikaci) AML, blastického zvratu CML, chronické myelomonocytární leukémie apod.