Myeloperoxidáza (MPO)
Myeloperoxidáza - průkaz (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))Upozornění k odběru:
Materiál: nátěry aspirátu kostní dřeně a nátěry periferní krve
Podložní sklo, na které se provádí nátěr, musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdneStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Fixace a vlastní reakce k průkazu MPO musí být provedena do 7 dní od odběru vzorku (za ideální se však považuje provedení do 3 dnů). Dostatečně suché nátěry se uchovávají kryté (před prachem a působením světla).
Poznámka:
Cytochemické vyšetření indikuje lékař laboratoře na základě výsledku cytologického hodnocení. Hodnocení probíhá v kontextu s morofologickým vyšetřením, výsledek se samostatně nevydává.

Myeloperoxidáza je enzym lokalizovaný v primárních granulech granulocytů, sekundárních (specifických) granulech eozinofilních granulocytů a v azurofilních granulech monocytů. Bazofily jsou negativní. Charakter MPO eozinofilů je geneticky, biochemicky i imunologicky od ostatních buněk odlišný a rezistence na kyanid se využívá při jejím průkazu. Případná pozitivita myeloblastů je granulární či jsou pozitivní Auerovy tyče, často je koncentrovaná do oblasti Golgiho zóny. Monoblasty bývají většinou negativní, pokud jsou pozitivní, pak ve formě několika rozptýlených jemných granul.

Hodnotí se pozitivita buněk, případná přítomnost Auerových tyčí. Metoda pomáhá odlišit akutní myeloidní leukemii (AML) od akutní lymfoblastické leukemie (ALL), stanovit kategorii myelodysplastického syndromu apod. Metoda odhaluje vrozený deficit myeloperoxidázy, ale také získaný deficit myeloperoxidázy, který se vyskytuje u myelodysplastického syndromu, AML či v rámci progrese chronických myeloperoliferativních onemocnění.