Naftol-AS-D-Chloracetátesteráza (NACE)
Chloracetátesteráza (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))Upozornění k odběru:
Materiál: nátěry aspirátu kostní dřeně a nátěry periferní krve
Podložní sklo, na které se provádí nátěr, musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdneStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Fixace a vlastní reakce k průkazu NACE musí být provedena do 7 dní od odběru vzorku. Dostatečně suché nátěry se uchovávají kryté (před prachem).
Poznámka:
Cytochemické vyšetření indikuje lékař laboratoře na základě výsledku cytologického hodnocení. Hodnocení probíhá v kontextu s morofologickým vyšetřením, výsledek se samostatně nevydává.

Naftol-ASD chloroacetát esteráza je specifická esteráza, přítomná v primárních i sekundárních granulech neutrofilních granulocytů a v granulech mastocytů. Na úrovni myeloblastů bývá detekována velmi vzácně. Hodnotí se pozitivita buněk a napomáhá k identifikaci elementů neutrofilní granulopoezy, zvl. v případech „myelomonocytární“ diferenciace, např. akutní a chronické myelomonocytární leukemie. Aberantní pozitivita eozinofilů budí vysokou suspekci na maligní původ eozinofilů a typická je u AML s fuzním genem CBFß-MYH11.