Alfa-naftyl-butyrát-esterázy (ANBE)
Esteráza nespec.+butyr. (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))Upozornění k odběru:
Materiál: nátěry aspirátu kostní dřeně a nátěry periferní krve
Podložní sklo, na které se provádí nátěr, musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdneStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Fixace a vlastní reakce k průkazu ANBE musí být provedena do 7 dní od odběru vzorku. Dostatečně suché nátěry se uchovávají kryté (před prachem).
Poznámka:
Cytochemické vyšetření indikuje lékař laboratoře na základě výsledku cytologického hodnocení. Hodnocení probíhá v kontextu s morofologickým vyšetřením, výsledek se samostatně nevydává.

Alfa-naftyl butyrát esteráza rovněž patří mezi nespecifické esterázy a je přítomna v monocytech, makrofázích a některých T-lymfocytech. Přidáním NaF lze pozitivitu monocytární řady zablokovat. Pozitivita buněk se hodnotí semikvantitativně – slabá, středně silná a silná difuzní nebo bodová. Reakce pomáhá identifikovat monocytární původ buněk (považuje se za specifičtější pro tyto buňky než ANAE), využívá se v diagnostice (a klasifikaci) AML, blastického zvratu CML, chronické myelomonocytární leukemie apod.