M-komponenta (kvantifikace) _U
M-komponenta (kvantifikace) (Moč; % [g/l] *)


Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Vyšetření indikuje lékař Hematologické kliniky při přítomnosti monoklonálního gradientu charakteru paraproteinu v moči.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné za 7 pracovních dnů v závislosti na celkovém počtu požadavků na toto vyšetření.
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr moče na biochemické vyšetřeníStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]