Aterogenní index_S
CHOL/HDL index (S; látkový poměr [1] vzorec 1)


Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Výpočet. Vstupní parametry: S-cholesterol, S-HDL- cholesterol

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <3 1
Zdroj referenčních mezí:
J.Racek: Klinická biochemie, 2.přepracované vydání, Galén, 2006Poznámka:
Výpočet: (S_CHOL - S_HDLC)/S_HDLC

Informace k metodě:
Aterogenní index výpočet